HCB Karviná
Ostatní
st 24.11.2021 | www.handball.cz

Neprofesionální soutěže budou pokračovat i za nových protiepidemických opatření, týmy ale mohou utkání odložit

Dle nových mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR je pro aktivní účast na sportovních utkání od pondělí 22. listopadu nutné, aby osoby starší 18 let prokázaly svou bezinfekčnost a to v absolutní většině případů buď potvrzením o očkování či prodělání onemocnění Covid – 19. Soutěžní komise ČSH proto jednala o nutných krocích pro pokračování soutěží řízených ČSH a to především v kategorii dospělých a staršího dorostu.

S platností od 22. listopadu je pro účast na utkání (neboli pro sportovní aktivitu nepravidelnou nebo v proměnlivém kolektivu) nutné v případě osob starších 18 let prokázat bezinfekčnost buď potvrzením o absolvování očkování nebo prodělání nemoci. Testem – a to pouze testem PCR – se mohou prokázat pouze osoby ve věku 12 až 17 let, osoby, jejichž zdravotní stav neumožňuje očkování absolvovat, a osoby tzv. „rozočkované“ – tedy osoby, které čekají na druhou dávku očkování nebo od aplikace poslední dávky u nich neuplynula požadovaná doba 14 dní. Negativním testem se mohou rovněž prokazovat osoby fungující v klubech v režimu zaměstnaneckých poměrů/OSVČ, které tak vykonávají své povolání. Děti a mládež do 12 let věku bezinfekčnost prokazovat nemusí.

V reakci na toto nařízení oslovili pracovníci soutěžního úseku kluby účastnící se soutěží staršího dorostu a dospělých s dotazníkem zjišťujícím možnosti naplnit tato opatření a účastnit se soutěží za splnění podmínek uvedeného režimu. Soutěžní komise pak získaná data vyhodnotila. „Z 230 obeslaných družstev data poskytlo 174 družstev a ze získaných informací vyplynuly poměrně zajímavé výsledky o značné proočkovanosti napříč účastníky našich soutěží, která se pohybuje průměrně kolem 80 %,“ řekl manažer soutěží ČSH Ondřej Šimůnek.

Na základě výše uvedených údajů se členové Soutěžní komise shodli na pokračování soutěží. „V ženských soutěžích totiž vedle výše uvedeného víkendem 20. - 21. 11. začala reprezentační přestávka a v plánu jsou nyní pouze jednotlivé dohrávky. U mužských soutěží zbývají kromě dohrávek pouze dva hrací termíny a proto jsme se rozhodli ani tyto soutěže nepřerušovat. Kluby budou mít možnost pokračovat v dalších utkáních, přičemž týmům, které s ohledem na zavedený režim O-N nebudou schopny utkání odehrát, bude umožněno dojednat dohrávky,“ vysvětlil Šimůnek.

Pro dohrávky utkání budou kluby moci využívat kromě hracích termínů do konce roku 2021 i termíny do konce ledna 2022. „V případě toho, že týmy nebudou schopny odehrát utkání v náhradním termínu, však nebudou již bez výjimky povolovány další náhradní termíny a utkání budou kontumována v neprospěch družstva, kvůli kterému bylo utkání odloženo,“ upozornil závěrem Šimůnek.