HCB Karviná
Ostatní
út 23.11.2021 | Redakce

Informace o vstupu fanoušků na zápasy od 22. 11. 2021

V souladu s novým nařízením Ministerstva zdravotnictví ČR, platným od 22. listopadu 2021, dochází k úpravám podmínek pro vstup diváků na sportovní a kulturní akce, která jsou závazná i pro pořádání extraligových zápasů. Dle nařízení vlády ČR již není pro vstup na hromadné akce akceptován negativní výsledek testu na COVID-19, ať už PCR nebo antigen (výjimkou jsou jasně definované případy).

Nová nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR mění podmínky vstupu diváků a návštěvníků na hromadné akce s účinností od 22. listopadu 2021.

Každý návštěvník domácích zápasů HCB Karviná je povinen prokázat svou bezinfekčnost. Z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR vyplývá povinnost prokázat se certifikátem o:

  1. dokončeném očkování
  2. rozočkování (a negativním výsledkem PCR testu max. 72 hodin starým)
  3. prodělání nemoci covid-19 (ochranná lhůta 180 dní)
  4. nemožnosti absolvovat očkování ze zdravotních důvodů a negativním výsledkem PCR testu (max. 72 hodin starým)
  5. mladiství ve věku 12-18 let předloží negativní výsledek PCR testu (max. 72 hodin starý)

Pozn.: děti mladší 12 let nemusejí prokazovat bezinfekčnost.

Z výše popsaného platí, že od 22. 11. 2021 již k prokázání bezinfekčnosti nejsou uznávány negativní výsledky antigenních testů či samotestů vůbec. Negativní PCR testy jsou k prokázání bezinfekčnosti uznávány pouze osobám ve věku 12 – 18 let, dále osobám, které jsou aktuálně v procesu očkování – tzv. rozočkovaní, a nakonec osobám, které mají ověřené lékařské potvrzení o tom, že ze zdravotního důvodu nemohou být očkovány. Ve všech ostatních případech nejsou testy na covid-19 jako prokázání bezinfekčnosti akceptovány.

Každý návštěvník vstupující na utkání (extraligy i mládežnických soutěží) je povinen předložit pořadateli doklad o bezinfekčnosti. A to pomocí aplikace Tečka či papírovou formou, přičemž ze strany pořadatele může dojít k ověření pravosti předložených údajů (tuto povinnost ukládá mimořádný výkon MZdČR). Děti do dovršení 12 let věku jsou zbaveny povinnosti prokazovat se certifikátem o bezinfekčnosti.